Perlembagaan Sebagai Tapak Integrasi

Angkat setinggi boleh perlembagaan kita sebagai tapak integrasi dalam membina peradaban yang aman dan makmur.

1. Fasal 152, Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 dan Perlembagaan Malaysia 1963, disebutkan bahawa, Bahasa kebangsaan adalah Bahasa Melayu.

2. Perkara 3, Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa “Ugama Islam ialah ugama bagi persekutuan; tetapi ugama-ugama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian Persekutuan”.

3. Perkara 11 mengenai Kebebasan Ugama menyatakan “Tiap-tiap orang adalah berhak menganuti dan mengamalkan ugamanya dan tertaluk kepada Fasal (4), mengembangkan ugamanya”.

Saya yakin, isu keterjaminan kestabilan politik hari ini akan berjaya sekiranya perlembagaan diletakkan sebagai keutaaman oleh para pembuat dasar.

Kesejahteraan rakyat turut terjamin dengan perlindungan kepentingan dan keadilan sosial semua kaum oleh perlembagaan sedia ada.

Oleh itu, Hari Peradaban Bangsa Melayu sebagai saksi perlembagaan disanjung tinggi demi mencapai perpaduan bersepadu sesama kita.

Zamani Ibrahim
Presiden Parti BERJASA

Artikel Berkaitan