Bekas Profesor Kanan Terajui Berjasa

Barisan Jemaah Islamiah (Berjasa) kini diterajui oleh Dato’ Ir Ts Dr Badhrulhisham Abdul Aziz, yang telah dipilih sebagai presiden baharu parti itu dalam mesyuarat agung tahunannya yang diadakan di Hotel Putra Kuala Lumpur baru-baru ini.

Sehubungan itu, beliau telah meletakkan jawatannya sebagai Profesor Jusa A dan Pengarah Korporat Strategik Universiti Malaysia Kelantan untuk menerajui parti Berjasa bagi tempoh 3 tahun yang akan datang. Beliau memegang Ijazah Kedoktoran dalam bidang Kejuruteraan Kimia dari Kyoto Universiti.

Selain pernah dilantik sebagai Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) dan Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi), Dekan dan Pengarah Pusat Penyelidikan, beliau juga mempunyai pengalaman industri selama 10 tahun bersama syarikat multinasional Amerika dan syarikat kepunyaan Tan Sri Mokhtar Bukhari, di samping menjadi pakar rujuk dalam isu Lynas dan isu Malaysian Board of Technologists (MBOT).

Pengalaman politik selama 20 tahun pula menyaksikan beliau pernah memegang jawatan peringkat kawasan dan negeri dalam parti politik, beberapa kali dilantik sebagai Pengarah Majlis Tindakan DUN dalam Pilihanraya Umum dan Pilihanraya Kecil. Beliau salah seorang perancang utama di sebalik kebangkitan luar biasa Berjasa pada PRU13.

Beliau akan dibantu oleh barisan ahli jawatankuasa parti yang menggabungkan tenaga lama dan baharu, terdiri daripada anak-anak muda daripada pelbagai latar belakang pendidikan seperti ekonomi, kejuruteraan, perakaunan, ukur bahan, undang-undang, pendidikan Islam dan lain-lain.

Parti Berjasa yang menganggotai Gagasan Sejahtera bersama-sama PAS, Ikatan dan Parti Cinta Malaysia, berhasrat untuk menjadi parti pilihan utama orang Melayu dan Islam dalam memperjuangkan kedaulatan Islam di negara yang tercinta ini.

Pembangkang

Pembangkang politik (political opposition) dianggap salah satu karektor penting demokrasi. Perangai (behaviour) pembangkang politik dalam dunia demokrasi Barat boleh dilihat dari dua sudut yang berasingan;

1- Mengambil tanggungjawab untuk melibatkan diri dalam pembuatan dasar dan polisi bersama pihak-pihak lain.

2- Mengikut rapat kerajaan untuk mencari kesalahan dan membangkang tanpa sebarang tanggungjawab untuk menyelesaikan masalah. (1)

Islam mengajar kita konsep bantu dan tegur, sebagaimana yang disebut oleh Khalifah Abu Bakr as-Siddiq, “Aku telah dilantik dan aku bukan yang terbaik dalam kalangan kamu. Jika aku berbuat baik maka bantulah aku. Jika aku berbuat salah maka perbetulkan aku”. Kalam seumpamanya juga diriwayatkan daripada Khalifah Umar bin al-Khattab ketika mula-mula beliau dilantik jadi khalifah. (2)

Perangai pembangkang yang hanya berusaha untuk menjatuhkan kerajaan melalui tindakan sentiasa mencari kesalahan semata-mata, kemudian tidak membantu dalam membuat polisi yang bagus untuk rakyat dan tidak juga menyokong langkah-langkah kerajaan yang baik adalah satu perangai yang tidak sihat dan memudaratkan negara untuk jangka panjang.

Begitu juga perangai kerajaan yang menyalahgunakan segala kemudahan yang ada untuk mengetepikan dan meminggirkan peranan pembangkang akan menyebabkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kerajaan tidak diperbetulkan dan umat akan menanggung kesan buruknya dalam jangka panjang.

Kita juga masih terbelenggu dengan minda kepengikutan kepada budaya penjajah British sehingga ke hari ini. Kita seharusnya menggali konsep-konsep Islam dalam melaksanakan peranan semak dan imbang daripada sumber syariat yang diturunkan oleh Allah Taala untuk kemaslahatan manusia.

Mungkin istilah yang lebih sesuai dan boleh menggantikan istilah pembangkang ialah pengimbang, pengkritik, penegur, penasihat, pesaing atau apa sahaja istilah yang membawa makna peranan dan konsep bantu dan tegur di atas.

Bagaimanapun, tidak dapat dinafikan terdapat banyak halangan untuk mengubah perkara ini terutamanya dari sudut sistem parlimen majoriti mudah memerintah dan dari sudut minda ketamakan merebut kuasa.

Rujukan:
(1) Tom Louwerse and Simon Otjes. 2018. How Populists Wage Opposition: Parliamentary Opposition Behaviour and Populism in Netherland
(2) Seerah Ibnu Hisyam

Usul as-Syariah

Usul as-Syariah dalam konteks penyatuan umat Islam terdiri daripada perkara-perkara berikut:

1- Sumber perundangan syariah dan asas binaan Islam iaitulah al-Quran, as-Sunnah, Ijmak dan Qias.

2- Masoleh Dharuriyat atau Usul Lima menurut istilah al-Imam al-Ghazali iaitu menjaga agama, nyawa, akal, keturunan dan harta, dikira sebagai Kulliyat al-Kulliyat berasaskan dalil-dalil yang tidak terbilang banyaknya. Termasuk di bawah Usul Lima ini ialah Maqasid Ammah Li as-Syariah seperti yang ditakrifkan oleh al-Allamah Ibnu Asyur:
المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها

3- Qawaid al-Fiqhiah al-Kubra;
1- الأمور بمقاصدها، 2- اليقين لا يزول بالشك، 3- المشقة تجلب التيسير، 4- الضرر يزال، 5- العادة محكمة

4- al-Wala’ dan al-Bara’ berdasarkan akidah dan agama, bukan atas dasar selain itu dalam perkara yang melibatkan kuasa politik, kedaulatan negara dan ketuanan syariat, kecuali dalam situasi tertentu yang terpencil.

Dipetik dengan sedikit olahan daripada kertas kerja bertajuk “Ke Arah Penyatuan Umat Islam Serantau” yang dibentangkan oleh Ustaz Mohd Hazizi bin Ab Rahman di Muzakarah Ulama bertema Fiqh Penyatuan Ummah: Mengurus Kepelbagaian Aliran Dalam Konteks Penyatuan Umat Islam Serantau, anjuran Majlis Ulama Ikatan Muslimin Malaysia (MUIS) bertempat di Hotel Equatorial Bangi, pada hari Sabtu 2 Syaaban 1438H bersamaan 29 April 2017M

Pluralisme Politik

Pluralisme Politik
Oleh: Mohd Hazizi bin Ab Rahman

Ensiklopedia Britannica mentakrifkan pluralisme politik seperti berikut:
“Pluralism, in political science, the view that in liberal democracies power is (or should be) dispersed among a variety of economic and ideological pressure groups and is not (or should not be) held by a single elite or group of elites. Pluralism assumes that diversity is beneficial to society and that autonomy should be enjoyed by disparate functional or cultural groups within a society, including religious groups, trade unions, professional organizations, and ethnic minorities.”

Menurut Richard E. Flathman (2005), salah satu daripada nilai pluralisme politik ialah mencipta dan mengekalkan persaingan dan konflik yang dengan sendirinya mengelakkan situasi dominasi dan hegemoni. Ahmad Muzakkir & Zulqernain Haider (2016) pula mengungkapkan bahawa pluralisme politik:

“memastikan pelbagai kepentingan dan pandangan dalam masyarakat memiliki peluang untuk disuarakan dan bebas untuk bersaing, seterusnya mencipta evolusi konstruktif bagi pemikiran dan aksi masyarakat yang menolak dominasi oleh kumpulan majoriti.”

Avigail Eisenberg (1995) mendakwa bahawa pluralisme politik bukan sekadar mengenai persaingan antara pelbagai kumpulan, malah ia menawarkan wasilah untuk menyelesaikan masalah ketegangan antara kuasa politik dan pembangunan individu, antara autonomi individu dan keanggotaannya dalam kumpulan, antara individualisme dan komunitarianisme. Pluralisme politik mampu memberikan alat untuk membezakan antara ‘empowerment’ dan ‘domination’ kumpulan dalam masyarakat. Perkara ini dilakukan menerusi dua prinsip utama pluralisme politik, iaitu (1) kuasa hendaklah tidak dipusatkan kepada satu kumpulan dan (2) individu memerlukan pelbagai konteks dalam proses pembangunan dirinya. Menurutnya:

“the two central themes of political pluralism (1) the distribution of political power to vindicate interests, and (2) the distribution of political power to facilitate individual development”

Pemusatan kuasa akan membawa kepada ‘tyranny’ yang menjadi masalah yang mahu diselesaikan oleh pluralisme. Manakala individu pula ialah satu-satunya pihak yang berhak untuk menentukan bentuk identitinya, “she is the author of her life and identity”. Berhubung perkara ini, pluralis tidak menerima set moral para psychologist, apatah lagi ketentuan pihak berkuasa (state).

Solah as-Sowy (2011) berpendapat, dalam fasa penegakan negara yang melaksanakan syariah, syariat menuntut kerjasama dan tolong bantu untuk menegakkan ketuanan syarak, maka pluralisme politik yang menghalang kerjasama dan tolong bantu itu adalah pluralisme politik yang dimurkai. Kesimpulannya, beliau menerima pluralisme politik dalam kerangka prinsip-prinsip Islam, menolak pluralisme politik yang memberi laluan kepada perkumpulan kafir menjadi pemerintah.

Zaman pemerintahan Tun Abdullah Ahmad Badawi sebagai Perdana Menteri kelima telah ditandakan oleh beberapa sarjana sebagai era baharu demokrasi di Malaysia, apabila ciri dominan dan kawal yang menjadi amalan budaya politik di zaman Tun Dr Mahathir Mohamad dilihat semakin terhakis meskipun tidak secara total. Salah satu natijah besar akibat perubahan amalan budaya politik ini ialah Barisan Nasional kehilangan majoriti dua pertiga kerusi di Dewan Rakyat pada pilihan raya umum kedua belas tahun 2008. Suasana demokrasi era Abdullah ini yang dilihat berlanjutan sehingga ke zaman Dato’ Seri Najib, dinamakan sebagai kontra hegemoni atau counter hegemony politik orang Melayu, yang diperlihatkan menerusi tindakan masyarakat yang semakin berani menyuarakan pendapat (Noor Sulastry & Nor Azila 2013; Muhammad Nadzri Mohamed Noor dan Ghazali Mayudin 2008).

Oleh yang demikian, walaupun pluralisme politik bukanlah satu perkara yang asing bagi Malaysia, kerana sejak sekian lama ia memiliki negeri-negeri yang ditadbir secara berasingan daripada kerajaan persekutuan dan mengamalkan sikap toleransi yang membenarkan pelbagai pandangan dan pengaruh politik untuk bersama-sama wujud (Soraj Hongladarom, 2010), era kontra hegemoni yang bermula di zaman Abdullah hingga kini bolehlah dikira sebagai era pluralisme politik semakin mengukuh dan subur, lebih-lebih lagi selepas PRU14.

Pluralisme politik yang menghilangkan dominasi dan kawalan kumpulan majoriti ini (dominasi kuasa politik orang Melayu) membuka medan yang luas bagi pelbagai gerakan masyarakat madani dan kumpulan pendesak untuk menimbulkan pelbagai kenyataan dan tindakan yang mencabar kedudukan agama Islam dan mempersoalkan hak istimewa orang-orang Melayu yang dijamin dalam Perlembagaan Persekutuan. Selepas kemenangan Pakatan Harapan pada 9 Mei 2018, kedudukan orang Melayu yang tidak dominan dalam kalangan kerajaan telah memindahkan segala tindakan yang mencabar status quo itu ke fasa pelaksanaan melalui perubahan polisi-polisi pentadbiran yang tidak selari dengan semangat perlembagaan.

Rujukan:
Ahmad Muzakkir & Zulqernain Haider. 2016. Pluralism, Constitutionalism and Islamic Political Thought.
Al-Ghadban, Munir Muhammad. 2012. Qadhaya Islamiyah Muasirah. Kaherah. Darus Salam.
As-Sowy, Solah. 2011. At-Taadudiyah as-Siyasiyah fi ad-Daulah al-Islamiyah. Kaherah. Darul I’lam al-Dauly.
Eisenberg, Avigail I. 1995. Reconstructing Political Pluralism. State University of New York Press.
Flathman, Richard E. 2007. Pluralism and Liberal Democracy. Florida State University.
Muhammad Nadzri Mohamed Noor & Ghazali Mayudin. 2008. Hegemoni dan kontra hegemoni: memahami perubahan pilihan raya umum Ke-12. UKM.
Noor Sulastry Yurni Ahmad & Nor Azila Mohd Azidin. 2013. Transisi Kontra Hegemoni Dalam Budaya Politik Melayu. Universiti Malaya.
Soraj Hongladarom. 2010. Basing Political Pluralism on Epistemology: The Case of Thailand’s Southern Violence. UKM.

PRK Semenyih: Pemuda Berjasa, PAS dan UMNO sepakat ketengah calon muslim wibawa

Kesepakatan ummah bukan retorik, mampu gerunkan pelampau DAP

BANGI, 6 Jamadilakhir 1440H, Isnin – Pilihan Raya Kecil (PRK) Semenyih diyakini mampu menjadi bantu loncatan untuk kesepakatan ummah yang akan digeruni pihak lawan, khususnya parti pelampau DAP dan sekutu-sekutunya.

Pemuda Parti Barisan Jemaah Islamiah SeMalaysia (Berjasa) mengakui hanya dengan kesepakatan, tentangan pihak anti-Islam akan menjadi semakin tidak relevan di mata masyarakat, dek mengamalkan budaya politik menghasut dan memfitnah.

Sehubungan itu, Ketua Pemudanya, Iqbal Hakim Abdul Razak menyatakan hasrat untuk terus menyokong dan bersama-sama dalam usaha merapatkan saf serta menyuburkan kesepakatan antara parti politik orang Melayu, termasuk PAS dan UMNO.

Sebelum ini, Berjasa membuat kemunculan amat unik pada PRU13, bertanding semata-mata untuk mengangkat seruan ‘Melayu Sepakat Islam Berdaulat’ dan ‘Undilah Calon Muslim Berwibawa’.

Tindakan itu katanya, selepas melihat perpecahan kronik antara orang Melayu yang menatijahkan kaum minoriti mengambil peluang ke atas perpecahan ini.

“Ternyata selepas hilang dominasi politik, orang Melayu kini menyambut baik kedua-dua slogan. Hakikatnya, parti politik Melayu muslim tidak ada pilihan, melainkan dengan menampilkan calon-calon yang berwibawa untuk berkhidmat kepada rakyat dan negara. PRK Semenyih akan menjadi penentu.

“Seandainya gagal, maka tidak mustahil rakyat terutamanya golongan muda dan pengundi atas pagar menolak mereka sekali lagi. Pasca PRU14 menyaksikan orang Melayu bangkit dan menyuarakan kehendak mereka untuk menyaksikan kesepakatan umat adalah satu realiti, bukan retorik,” katanya dalam satu kenyataan.

Mengulas lanjut, Ikbal yakin seruan ‘Undilah Calon Muslim Berwibawa’ akan membuktikan betapa pentingnya parti politik mengetengahkan calon-calon berintegriti dan mendokong agenda kesepakatan orang Melayu.

“Calon inilah bakal memimpin rakyat, mengemudi hala tuju negara untuk menggapai kesejahteraan dan kemakmuran. Jika calon wakil rakyat yang ditampilkan tidak berintegriti dan tidak telus, mana mungkin mereka mampu mengemudi negara.

“Jika kita lihat pemimpin hari ini, ada yang sanggup dan tidak malu untuk menipu mengenai kelayakan akademik mereka demi mendapatkan kuasa, Mereka tidak telus melaksanakan amanah dan sanggup mengamalkan kronisme untuk ahli parti mereka dan sekutu-sekutu politik mereka?,” katanya.

Semalam, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO, Datuk Asyraf Wajdi Dusuki mengesahkan untuk bersepakat meneruskan kerjasama politik bersama PAS dan Berjasa pada PRK Semenyih 2 Mac depan.

Katanya, pihaknya bersetuju untuk mewujudkan jawatankuasa khas bagi memperincikan program, gerak kerja sebagai pembangkang untuk memperkukuh kerjasama dalam menangani isu berkaitan rakyat.

“Kami bersepakat untuk ahli-ahli UMNO, PAS, Ikatan dan Berjasa turun mengundi, dan pastikan seramai mungkin mereka yang tidak berparti untuk bersama-sama mendukung calon BN yang bakal ditentukan nanti,” katanya.

Sumber: Portal Islam dan Melayu, Ismaweb

PRK Semenyih: Berjasa sedia bantu calon muslim wibawa

Tidak bersekongkol dengan parti anti-Islam syarat kerjasama parti ‘Melayu Sepakat Islam Berdaulat’

BANGI, 3 Jamadilakhir 1440H, Jumaat – Parti Barisan Jemaah Islamiah SeMalaysia (Berjasa) bersedia membantu calon muslim yang akan bertanding pada Pilihan Raya Kecil (PRK) DUN Semenyih 2 Mac ini.

Bagaimanapun Setiausaha Agung Berjasa, Abd Aziz Sardan mengingatkan, calon muslim berkenaan mestilah seorang yang adil, berintegriti dan tidak bersekongkol dengan parti yang anti kepada kemajuan Islam selaras dengan slogan parti itu iaitu ‘Melayu Sepakat Islam Berdaulat’.

Abd Aziz berkata, dalam Pilihan Raya Umum ke-13 (PRU13), Berjasa mula menampilkan calon Melayu untuk memberi pilihan kepada pengundi meletakkan calon di mana Barisan Nasional (BN) dan Pakatan Rakyat ketika itu diwakili bukan muslim. 

“Dalam PRU14 pula, ketika PAS keluar dari Pakatan Rakyat dan membentuk Gagasan Sejahtera (GS), Berjasa lebih memberi penghormatan kepada calon PAS untuk bertanding malah Berjasa turut membantu calon dalam rakan GS.

“Selain itu, seruan Berjasa untuk kesepakatan Melayu juga semakin disambut baik,” katanya dalam satu kenyataan.

PRK Semenyih diadakan pada 2 Mac depan, susulan Ahli Dewan Undangan Negeri (Adun), Bakhtiar Mohd Nor yang juga anggota Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) meninggal dunia.

Mengikut daftar pemilih sehingga suku ketiga 2018 yang dikemaskini pada 11 Januari lalu, DUN Semenyih mempunyai 54,503 pemilih yang layak mengundi bagi PRK itu.

Pengundi Melayu menjadi majoriti dengan 67.71 peratus; Cina (16.69 peratus); India (13.73 peratus); dan lain-lain kaum (1.86 peratus).

Sumber: Portal Islam dan Melayu, Ismaweb

Dominasi DAP mungkar, perlu ditamatkan segera: Berjasa

Parti politik perlu adakan pakatan baharu kembalikan dominasi kuasa orang Melayu

BANGI, 17 Jamadilawal 1440H, Rabu – Dominasi parti tamak haloba, DAP ke atas kerajaan Malaysia adalah satu kemungkaran yang perlu ditamatkan segera, tegas Naib Presiden Barisan Jemaah Islamiah Se-Malaysia (Berjasa), Ustaz Mohd Hazizi Ab Rahman.

Sehubungan itu, beliau menggesa pentadbiran yang diketuai Perdana Menteri, Tun Dr Mahathir Mohamad merombak kerajaan Pakatan Harapan sedia ada, yang disifatkan gagal membela nasib rakyat. 

Maka sekali gus katanya, parti-parti Melayu boleh mengadakan pakatan baharu bagi mengembalikan semula kuasa dominasi politik orang Melayu.

“Selepas umat Islam kehilangan dominasi ekonomi ke tangan penjajah, yang kemudiannya diwarisi oleh kaum Cina, kini umat Islam kehilangan dominasi kuasa politik, sehingga mudah dipercaturkan oleh parti cauvinis DAP. 

“Akibatnya, terlalu banyak kes yang menimbulkan perasaan tidak puas hati orang Melayu timbul,” katanya dalam satu kenyataan hari ini. 

Ustaz Hazizi menegaskan, Perdana Menteri perlu melakukan sesuatu sebelum keadaan menjadi semakin tidak terkawal, kerana ia melibatkan kaum majoriti. 

“Tubuhkan blok kepartian baharu yang memberikan dominasi kembali kepada orang Melayu, atau bubarkan Parlimen bagi memberi jalan pilihan raya lebih awal,” katanya. 

Terdahulu, Amir Ikatan Muslimin Malaysia (Isma), sebuah pertubuhan Islam dan Melayu sederhana, Abdullah Zaik Abd Rahman menyarankan Dr Mahathir supaya membubarkan Parlimen kerana pemerintahan kini didominasi DAP.

Malah, Ustaz Abdullah berkata, Dr Mahathir juga dilihat hampir hilang kawalan sepenuhnya ke atas pemerintahan dan anggota Kabinet.

Beliau berkata, keadaan ini sangat berbahaya kepada negara dalam semua sudut, sama ada politik, ekonomi, perpaduan, keselamatan dan memerlukan tindakan tuntas daripada pemimpin negara itu.

Sumber: Portal Islam dan Melayu, Ismaweb

PRK Cameron Highlands: Berjasa tak letak calon

Berjasa akan terus perjuang agenda Melayu dan Islam

BANGI, 3 Jamadilawal 1440H, Rabu – Parti Barisan Jemaah Islamiah SeMalaysia (Berjasa) mengumumkan tidak akan bertanding di Pilihan Raya Kecil (PRK) Parlimen Cameron Highlands, yang akan diadakan pada 26 Januari ini.

Setiausaha Agung Berjasa, Abd Aziz Sardan dalam satu kenyataan hari ini berkata, setelah mengambil kira pelbagai faktor, Jawatankuasa Pusat parti itu membuat keputusan untuk tidak bertanding di PRK berkenaan.

“Berjasa secara rasminya tidak akan bertanding di Pilihanraya Kecil (PRK) bagi P078 Cameron Highlands yang bakal berlangsung. Keputusan ini diputuskan oleh Jawatankuasa Pusat Berjasa setelah mengambil kira pelbagai faktor untuk PRK kali ini,” katanya.

Katanya, Berjasa mengucapkan terima kasih kepada semua penyokong dan pengundi yang sentiasa komited menyokong perjuangan parti itu, sepanjang keterlibatan mereka di Parlimen Cameron Highlands.

“Berjasa akan komited memperjuangkan agenda Melayu dan Islam serta memartabatkan Perlembagaan Persekutuan,” katanya.

Berjasa sinonim dengan Parlimen Cameron Highlands, apabila pada PRU13 dan PRU14, parti itu meletakkan calon untuk bertanding di sana.

PRK Cameron Highlands diadakan susulan keputusan Mahkamah Pilihan Raya membatalkan kemenangan bekas penyandangnya, Datuk C Sivarraajh pada pilihan raya 9 Mei lalu, selepas memutuskan berlaku amalan rasuah untuk mempengaruhi pengundi di kawasan itu.

Pada PRU14, Sivarraajh menang di Parlimen berkenaan, membabitkan saingan lima penjuru dengan majoriti 597 undi.

Sivarraajh memperoleh 10,307 undi, menewaskan empat calon lain, iaitu calon DAP, M Manogran; calon PAS, Wan Mahadir Wan Mahmud; calon Berjasa, Mohd Tahir Kassim dan calon PSM, B Suresh Kumar.

Berjasa Meneruskan Semangat dan Perjuangan Arus Baru

Melalui kepimpinan baharu, Berjasa bertekad untuk meneruskan aspirasi dan cita-cita perjuangan Arus Baru bagi mengembalikan dominasi Orang Melayu sebagai kaum majoriti di persada politik tanah air.

Dengan laungan ‘Melayu Sepakat Islam Berdaulat’, Berjasa beriltizam untuk memastikan kesepakatan Melayu yang bakal dicapai akan menjamin kestabilan dan keharmonian negara Malaysia.

Gaya politik baharu yang ditampilkan Arus Baru semasa pasca PRU13 yang lalu akan diteruskan oleh kepimpinan Berjasa yang terdiri daripada gabungan profesional dan ulama. Di samping majoriti ahli Berjasa adalah golongan belia dan pemuda, Berjasa akan terus mengetengahkan kepimpinan muda yang bakal meneraju politik tanah air ke dimensi yang berbeza.

Berjasa tetap meletakkan hasrat untuk mengukuhkan status negara Islam di Malaysia sepertimana yang telah dilaungkan oleh Arus Baru sejak 2013.

Semoga tekad dan iltizam ini akan terus membumi dan disambut oleh rakyat Malaysia secara keseluruhannya.

 

Abd Aziz Bin Sardan

Setiausaha Agung Berjasa