Tragedi Pasir Gudang: Tangani punca sebenar

Berbagai jalan penyelesaian telah diutarakan oleh banyak pihak dalam menangani tragedi pencemaran udara di Pasir Gudang baru-baru ini yang disebabkan oleh pelepasan gas beracun ke udara. Antaranya cadangan-cadangan bernas yang diutarakan oleh Dr Hafidz Yusoff dari SALAM (Komuniti Penyelidik Sumber Asli dan Alam Sekitar) dan pakar kejuruteraan kimia, Dato Prof Dr Wan Ramli dari UKM.

Di sini, saya ingin menyarankan agar kita menyelesaikan masalah ini dengan pergi terus kepada puncanya iaitu di kilang mana bahan-bahan kimia digunakan, di proses, atau dihasilkan produk dan produk sampingan.

Menyelesaikan masalah ini dengan memasang alat pengesan gas, mengujudkan pusat kawalan kualiti udara dan sebagainya adalah baik tetapi ianya hanya untuk memantau dan memberi amaran selepas pencemaran berlaku.

Sebelum pencemaran berlaku, maka jalan yang terbaik adalah sebagaimana yang juga disarankan oleh Dato Dr Prof Wan Ramli, ialah dengan menutup sementara kilang-kilang yang beroperasi dan menjalankan siasatan terperinci dengan menyemak rekod dan maklumat bahan-bahan kima yang digunakan.

Kerajaan juga perlu mengambil tindakan tegas kepada kilang-kilang yang beroperasi secara haram (tanpa permit) dan juga yang tidak mematuhi peraturan-peraturan DOSH yang berkaitan dalam pengurusan bahan kimia seperti Peraturan USECHH [Peraturan-peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya kepada Kesihatan] dan CLASS [Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya)].

Kemudian, pastikan penguatkuasaan berdasarkan peraturan-peraturan yang sedia-ada, dilakukan dan diperkasakan. Disamping itu, pemantauan berkala, berterusan dan dengan penguatkuasaan tersebut perlu dibuat dalam memastikan pengurusan bahan kimia dan sisanya; penyimpanan dan pelupusan dilakukan secara professional dengan amalan terbaik.

Dato’ Dr Ir Ts Badhrulhisham Abd Aziz

Presiden BERJASA

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.