DISKUSI MASLAHAH STATUT ROME PERATURAN INDUK SYARIAH PERLU DIPATUHI

Kaedah syarak mengajar kita agar memulakan perbincangan, dalam isu seperti Statut Rome ini, daripada soalan “apa maslahah untuk ‘sign’ Statut Rome”? (Apa manfaat untuk ‘sign’?)

Mengelak kemudaratan tidak ‘sign’ itu adalah maslahah yang perlu dibincangkan terlebih dahulu, kerana tidak ‘sign’ adalah kedudukan asal bagi negara kita.

Selepas itu barulah bincang tentang kemudaratan yang mengiringi kemaslahatan ‘sign’ Statut Rome, yang menjadi noktah utama polemik sekarang ini dalam kalangan beberapa tokoh undang-undang.

Menimbang antara maslahah-maslahah (menolak mudarat dikira maslahah) adalah topik induk politik Islam. Islam telah menyediakan peraturan-peraturan induk dalam menimbang maslahah-maslahah itu, bukan ikut suka kita.

Inilah contoh, bahawa dalam kitab-kitab para ulama memang tiada istilah Statut Rome dan seumpamanya, tetapi mereka telah menggariskan peraturan-peraturan induk tertentu untuk proses menimbang maslahah yang tiada nas spesifik yang mengiktiraf atau menolaknya (masoleh mursalah).

Jangan kata dunia mereka dahulu tidak sama dengan dunia kita sekarang, maka tulisan mereka tak perlu dirujuk. Itu maknanya kita tak faham apa yang mereka tulis.

Mereka tulis peraturan-peraturan induk (Qawaid dan Usul), yang boleh diguna pakai di sepanjang zaman dan di semua tempat, yang mereka hasilkan daripada analisis induktif terhadap sumber dan hukum syarak keseluruhannya.

Itulah maksud ungkapan bahawa Islam itu sesuai di sepanjang zaman dan di semua tempat.

Ustaz Mohammad Hazizi Bin Abdul Rahman
Naib Presiden Berjasa

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.