Usul as-Syariah

Usul as-Syariah dalam konteks penyatuan umat Islam terdiri daripada perkara-perkara berikut:

1- Sumber perundangan syariah dan asas binaan Islam iaitulah al-Quran, as-Sunnah, Ijmak dan Qias.

2- Masoleh Dharuriyat atau Usul Lima menurut istilah al-Imam al-Ghazali iaitu menjaga agama, nyawa, akal, keturunan dan harta, dikira sebagai Kulliyat al-Kulliyat berasaskan dalil-dalil yang tidak terbilang banyaknya. Termasuk di bawah Usul Lima ini ialah Maqasid Ammah Li as-Syariah seperti yang ditakrifkan oleh al-Allamah Ibnu Asyur:
المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها

3- Qawaid al-Fiqhiah al-Kubra;
1- الأمور بمقاصدها، 2- اليقين لا يزول بالشك، 3- المشقة تجلب التيسير، 4- الضرر يزال، 5- العادة محكمة

4- al-Wala’ dan al-Bara’ berdasarkan akidah dan agama, bukan atas dasar selain itu dalam perkara yang melibatkan kuasa politik, kedaulatan negara dan ketuanan syariat, kecuali dalam situasi tertentu yang terpencil.

Dipetik dengan sedikit olahan daripada kertas kerja bertajuk “Ke Arah Penyatuan Umat Islam Serantau” yang dibentangkan oleh Ustaz Mohd Hazizi bin Ab Rahman di Muzakarah Ulama bertema Fiqh Penyatuan Ummah: Mengurus Kepelbagaian Aliran Dalam Konteks Penyatuan Umat Islam Serantau, anjuran Majlis Ulama Ikatan Muslimin Malaysia (MUIS) bertempat di Hotel Equatorial Bangi, pada hari Sabtu 2 Syaaban 1438H bersamaan 29 April 2017M

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.